|
+48 798 680 809
|
pn - pt: 7:15 - 15:15
Zdjęcie pensjonariuszy DDS

Logo DDS

Dzienny Dom Senior+
w Dębnie

Nowe laptopy dla seniorów

Otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup laptopów dla seniorów

Nowe laptopy dla seniorów

Dzienny Dom Senior+ w Dębnie otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. "Doposażenie Dziennego Domu Senior+ w Dębnie w stanowiska służące do podniesienia poziomu kompetencji cyfrowych seniorów” w wysokości 18.800,00 zł.

Umowa, zawarta pomiędzy Gminą Dębno a Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, obejmuje zakup nowych laptopów niezbędnych do podniesienia, upowszechnienia i rozwijania kompetencji cyfrowych seniorów.

Projekt finansowany jest w 100% ze środków Ministra Cyfryzacji.

Zakupione laptopy zostaną wykorzystane do organizacji szkolenia dla seniorów, którego zakres obejmie podstawy pracy z komputerem, zagadnienia dotyczące cyfrowego obywatelstwa, funkcjonowania w sieci oraz bezpieczeństwa w sieci. Zdobyta wiedza pozwoli seniorom na aktywizację w sieci oraz umożliwi im odkrywanie i rozwijanie swoich zainteresowań.

Celem projektu jest zachęcenie jak największej liczby seniorów – uczestników Dziennego Domu Senior+ w Dębnie – do użytkowania komputera i Internetu oraz wykorzystywania w życiu codziennym ułatwień jakie daje nowoczesna technologia (np. e-recepty, e-bankowość, e-obywatel). Projekt ma również na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i informacyjnemu seniorów oraz podniesienie ich bezpieczeństwa w sieci.

 

Projekt finansowany ze środków Ministra Cyfryzacji