|
+48 798 680 809
|
pn - pt: 7:15 - 15:15
Zdjęcie pensjonariuszy DDS

Logo DDS

Dzienny Dom Senior+
w Dębnie

Pracownia gospodarstwa domowego

Pracownia gospodarstwa domowego zlokalizowana jest na piętrze budynku, przeznaczonym w całości dla uczestników Dziennego Domu Senior+. Złożona jest z dużej jadalni, bezpośrednio połączonej z otwartą kuchnią. Jadalnia pełni funkcję głównej sali spotkań oraz pracownię aktywizacji zajęciowej w zależności od potrzeb, stanu zdrowia i zainteresowań uczestników.

Celem zajęć w tej pracowni jest przygotowywanie prostych posiłków, współpraca w grupie, dążenie do samodzielności, nauka oraz doskonalenie umiejętności radzenia sobie w gospodarstwie domowym. W tej pracowni terapeuta czuwa nad usprawnieniem zdolności manualnych seniorów. Zajęcia dostosowane są do potrzeb uczestników, ich możliwości i zainteresowań.

Zadaniem pracowni jest zapoznanie uczestników i zastosowanie przez nich różnych technik rękodzieła z wykorzystaniem różnorodnych materiałów. W ten sposób rozwijana jest sprawność manualna, poruszona zostaje wyobraźnia, kreatywność, wyzwalane są zainteresowania artystyczne, rozwijana jest koordynacja wzrokowo – ruchowa. Prace, które powstają w pracowni prezentowane są na wystawach i kiermaszach.

Pracownia gospodarstwa domowego jest również miejscem, gdzie uczestnicy wspólnie spożywają posiłki. W sali tej odbywają się też wszelakiego rodzaju imprezy okolicznościowe tj. urodziny, święta, zebrania i spotkania. To miejsce, gdzie podopieczni miło spędzają czas na wspólnych rozmowach i grach stolikowych.

Galeria zdjęć