|
+48 798 680 809
|
pn - pt: 7:15 - 15:15
Zdjęcie pensjonariuszy DDS

Logo DDS

Dzienny Dom Senior+
w Dębnie

Sala kinezyterapii

Kinezyterapia to rehabilitacja ruchowa. Wykorzystuje ruch jako środek terapeutyczny, zwłaszcza w leczeniu schorzeń układu kostno-stawowego i mięśniowego. Ćwiczenia odbywają się w specjalnie przygotowanej sali wyposażonej w kabinę UGUL oraz przyrządy gimnastyczne. Każdy uczestnik ma indywidualny tok usprawniania ruchowego, opracowany przez rehabilitanta z uwzględnieniem zaleceń opiekuna, lekarza i orzeczeń lekarskich.

Podstawowym celem zajęć ruchowych jest podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej uczestników oraz rozwijanie cech motorycznych i koordynacji ruchowej. Sala ta wyposażona jest w liczne przyrządy i przybory oraz sprzęt rehabilitacyjny i sportowy. Realizowane są tu zajęcia indywidualne i grupowe.

Oferowane zajęcia:

  • gimnastyka,
  • ćwiczenia indywidualne czynne i bierne (z przyborami i na przyrządach),
  • ćwiczenia koordynacyjne, równoważne, rozciągające, oddechowe, relaksacyjne,
  • ćwiczenia przy muzyce,
  • ćwiczenia korygujące wady postawy,
  • gry i zabawy ruchowe,
  • tory przeszkód,
  • siłownia (wzmacnianie siły i masy mięśniowej),
  • masaże.

Celem podejmowanych działań jest zapobieganie powstawaniu nowych schorzeń, dbałość o właściwy rozwój fizyczny, doskonalenie kondycji i głównych cech motorycznych, rozwijanie wydolności fizycznej oraz profilaktyka otyłości. Aktywność fizyczna wpływa na lepsze samopoczucie uczestników oraz łatwość radzenia sobie z napięciem emocjonalnym i stresem oraz kształtowanie świadomej aktywności rekreacyjno-sportowej wśród osób starszych.

Galeria zdjęć