|
+48 798 680 809
|
pn - pt: 7:15 - 15:15
Zdjęcie pensjonariuszy DDS

Logo DDS

Dzienny Dom Senior+
w Dębnie

Opłaty

Korzystanie z usług Dziennego Domu Senior+ w Dębnie jest odpłatne i ustalane indywidualnie na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.

Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Dębnie pobierana jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/158/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30.01.2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu w Dębnie, ul. Mickiewicza 36a.

Opłata za pobyt w DDS+ obejmuje korzystanie z miejsca pobytu wraz z wyżywieniem oraz usługi świadczone przez DDS+.

Wysokość opłaty jest uzależniona od sytuacji dochodowej osoby kierowanej.

Pobyt w DDS + jest bezpłatny do 100 % obowiązującego aktualnie kryterium dochodowego:

  • 701 zł dla osoby samotnej (dochód netto za miesiąc poprzedzający datę złożonego wniosku);
  • 528 zł dla osoby w rodzinie (dochód netto za miesiąc poprzedzający datę złożonego wniosku).

Miesięczną opłatę za pobyt w DDS+ określa poniższa tabela:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj.  Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) wyrażony w %

Dochód osoby samotnie gospodarującej: 701 zł (netto)

Dochód przypadający na osobę w rodzinie: 528 zł (netto)

do 100%

bez opłat

do 100%

bez opłat

powyżej 100 do 150%

100,00 zł

powyżej 100 do 150%

150,00 zł

powyżej 150 do 200%

140,00 zł

powyżej 150 do 200%

190,00 zł

powyżej 200 do 250%

180,00 zł

powyżej 200 do 250%

230,00 zł

powyżej 250 do 300%

220,00 zł

powyżej 250 do 300%

270,00 zł

powyżej 300 do 350%

260,00 zł

powyżej 300 do 350%

310,00 zł

powyżej 350%

300,00 zł

powyżej 350%

350,00 zł

Opłata za pobyt w DDS+ wnoszona jest przez uczestnika na rzecz DDS+ w okresach miesięcznych w terminie do 5 następnego miesiąca na konto:

Dzienny Dom Senior+ w Dębnie

Bank GBS Barlinek Oddział Dębno

Nr konta: 86 8355 0009 0075 0976 2000 0001

Nie pobiera się opłaty za dni nieobecności pod warunkiem zgłoszenia jej, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, chyba że powiadomienie to nie było możliwe z powodów losowych.