|
+48 798 680 809
|
pn - pt: 7:15 - 15:15
Zdjęcie pensjonariuszy DDS

Logo DDS

Dzienny Dom Senior+
w Dębnie

Zasady przyjmowania i kierowania do DDS+ Dębno

Dzienny Dom Senior+ w Dębnie przy ul. Mickiewicza 36a jest dziennym ośrodkiem wsparcia. Dysponujemy 25 miejscami. Placówka jest czynna przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych  od pracy) w godzinach od 7.15 do 15.15.

Wniosek o skierowanie wraz z załącznikami składa osoba zainteresowana do Dziennego Domu Senior+ w Dębnie (DDS+) lub właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS). Następnie po wstępnej rozmowie zostanie ustalony termin przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania kandydata do udziału w zajęciach.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w placówce wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli takie posiada).

Skierowanie do Dziennego Domu Senior+ następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Decyzja kierująca uczestnika do DDS+ w zawierać będzie okres pobytu oraz wysokość ponoszonych opłat. Termin przyjęcia ustala kierownik DDS+ w porozumieniu z osobą kierowaną.

Korzystanie z usług Dziennego Domu Senior+ jest odpłatne i ustalane indywidualnie na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.

Odpłatność pobierana jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/158/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30.01.2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu w Dębnie, ul. Mickiewicza 36a.

Szczegółowe informacje na temat wysokości opłat znajdują się w zakładce OPŁATY.

Procedura przyjęcia do DDS+:

 1. rozmowa wstępna w DDS+
 2. złożenie wniosku o przyjęcie wraz z załącznikami i zaświadczeniem lekarza rodzinnego do DDS+ lub OPS
 3. wywiad pracownika socjalnego OPS
 4. decyzja administracyjna OPS.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania:

 • na stronie internetowej Dziennego Domu Senior + w Dębnie z zakładce DO POBRANIA

 • na stronie internetowej www.debno.pl w zakładce MIESZKANIEC – POMOC SPOŁECZNA

 • w siedzibie Dziennego Domu Senior + w Dębnie przy ul. Mickiewicza 36a

 • w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie przy ul. Droga Zielona 1, tel. 95 7609345

Szczegółowe informacje można uzyskać poprzez kontakt:

 1. Dzienny Dom Senior+ w Dębnie, ul. Mickiewicza 36a, 74-400 Dębno, tel. 798 680 809
 2. Kierownik Pani Małgorzata Zagórska, tel. 509 821 252
 3. Adres email: sdsdebno@wp.pl